• ✓ Możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 50% wysokości wpłaty, do której zobowiązany jest wpłacający w danym miesiącu

  • ✓ Wysoka, jakość świadczonych usług

  • ✓ Usługi wykonywane przez zaangażowanych, odpowiedzialnych pracowników

  • ✓ Kreowanie pozytywnego wizerunku, podmiotu wpisującego się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu